Dia di Tula

Thema 2021: Het kind in de slavernijperiode, toen en nu.

Het thema van dit jaar voor de Dia di Tula is gekozen voor ‘Het kind in de slavernijperiode, toen en nu’. Het thema vormt als het ware een brug om van het verleden te switchen naar het heden en loopt als een rode draad door het gehele activiteitenprogramma heen. Door middel van een lezing, voordrachten, sketches, dans en muziek wordt het thema gepresenteerd. Hierbij zijn er twee invalshoeken:

  • Het kind in slavernij toen. Hoe het was om als kind op te groeien in de slavernijperiode? Hoe werden kinderen in algemene zin opgevoed? Wat was hun positie binnen het gezin, was er een gezin, wat waren hun taken en plichten? Was er tijd om te spelen?
  • Het kind in de tegenwoordig tijd. Heeft de slavernijverleden invloed op de hedendaagse Caribisch Nederlandse ouders? Zijn er opvoedmethodes die nog steeds doorwerken?

Verder wordt er een licht geworpen op de Rechten van het kind, zoals omschreven door de Verenigde Naties. Op hoe het tegenwoordig is in om als kind op te groeien, met name in Rotterdam. Aspecten zullen worden belicht over de huidige opvoeding, het onderwijs, de vrijetijdsbesteding en talentenontwikkeling in sport, dans en andere vormen.