Waarom Dia di Tula?

De Dia di Tula heeft als doel om elkaar rond dit thema beter te leren kennen. Elkaars geschiedenis beter te leren kennen. Die geschiedenis zit in onze harten en hoofden en maakt deel uit van de samenleving. In de  woorden van de programmeur van de Tula werkgroep, Vany Hooi:

“Het stukje geschiedenis van Tula en zijn vrienden, die de krachten hadden gebundeld om te strijden voor vrijheid en gelijke behandeling kan niet verloren gaan. Wij willen het publiek, en in het bijzondere de jongeren uit andere culturen, de geschiedenis overbrengen over een strijder, die helaas   na een opstand was geëindigd in een executie”.

De werkgroep van de stichting Gedeeld verleden, gezamenlijke toekomst’ beoogt met haar ‘Dia di Tula’ evenement de volgende doelstellingen:

  • De bewustwording te vergroten over het Nederlandse slavernijverleden in het Caribische gebied bij het grote publiek, om een dialoog te bevorderen over het gedeelde verleden en om wederzijds begrip te kweken
  • Het bevorderen en overdragen van culturele kennis omtrent het Nederlandse slavernijverleden, in het bijzonder onder jongeren
  • Het versterken van een positiever zelfbeeld bij Caribische Nederlanders over hun culturele wortels
  • Het stimuleren en versterken van de sociale cohesie tussen de diverse bevolkingsgroepen, in het bijzonder in Rotterdam-Zuid.