Dia di Tula

Organisatie
Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst
De stichting heeft als doel: het vergroten van de kennis en het bewustzijn van de geschiedenis die inwoners van Rotterdam met elkaar delen, ter vergroting van wederzijds begrip en respect en ter versterking van de multi-etnische samenleving in heden en toekomst. In het bijzonder stelt de stichting zich ten doel aandacht te schenken aan de gedeelde geschiedenis die direct of indirect het gevolg is van de rol die Nederland heeft gespeeld als koloniale mogendheid in verschillende delen van de wereld en de manier waarop die geschiedenis doorwerkt in hedendaagse beeldvorming en sociale en culturele codes.
De werkgroep van de Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst’ beoogt met haar ‘Dia di Tula’ evenement de volgende doelstellingen:
 
  • De bewustwording te vergroten over het Nederlandse slavernijverleden in het Caribische gebied bij het grote publiek, om een dialoog te bevorderen over het gedeelde verleden en om wederzijds begrip te kweken
  • Het bevorderen en overdragen van culturele kennis omtrent het Nederlandse slavernijverleden, in het bijzonder onder jongeren
  • Het versterken van een positiever zelfbeeld bij Caribische Nederlanders over hun culturele wortels
  • Het stimuleren en versterken van de sociale cohesie tussen de diverse bevolkingsgroepen, in het bijzonder in Rotterdam-Zuid.

De bestuurders van Stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst

  • Dhr. José Carlos Gonçalves, Voorzitter (Statutair).
  • Mw. Debbie Pope-van der Woerd, Vice-voorzitter en portefeuillehouder Communicatie en Organisatie
  • Mw. Shirley Lansdorf-Schulte, 1e Penningmeester (Statutair).
  • Dhr. Eugène Boeldak, 2e Penningmeester
  • Mw. Joan Legijem Linz-Mertodirjo, Secretaris (Statutair)
  • Mw. Mijiza Jonas, portefeuillehouder Vrijwilligersbeleid